Map (Jalovik), 2017

wood, 110 x 180 cm

production: JAC, Serbia

photos: DK

U seriji radova MAPE Branislav Nikolić koristi mape sa Gugla (Google Maps) kako bi odredio tačne konture geografskog pojma (grada, sela, države, kontinenta, ili samo određenog kvarta) koji za njega ima značaj ili određuje njegov život na neki način. Zatim te konture prenosi na pripremljeni drveni reljef i iseca njihov oblik testerom, turpija, šmirgla, sređuje, sve dok ne dobije željenu formu. Reljefe pravi pretežno od drvenog materijala pronađenog na ulicama upravo tog kvarta, sela, grada, kontitneta…